Besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Hoofdstuk I : Definities en algemene bepalingen

Hoofdstuk II : Inventarisatie

Hoofdstuk III : Heffing

Hoofdstuk IV : Financiële ondersteuning van de verwerving en de saneringswerkzaamheden in het kader van de vernieuwing

Hoofdstuk V : Onteigening tot algemeen nut

Hoofdstuk VI : Slotbepalingen