Vlaamse decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Artikel 38 anno 2006:

§ 1. De heffing kan op verzoek van de eigenaar(s) opgeschort worden voor de onroerende goederen die tengevolge van bedrijfseconomische omstandigheden geheel of gedeeltelijk leegstaan, maar die in een goede staat worden gehouden zodat ze onmiddellijk opnieuw in gebruik genomen kunnen worden.

§ 2. De opschorting blijft beperkt tot een termijn van een jaar. Tijdens deze periode moet de leegstand zijn beëindigd.

§ 3. De Vlaamse regering bepaalt de voorwaarden voor indiening en aanvaarding van het verzoek tot opschorting.