Vlaamse decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Art. 5

Na de officiële registratie betekent de Administratie een registratieattest aan de eigenaar(s) van het geregistreerde goed. De Vlaamse regering bepaalt hiervoor de voorwaarden.


Toekomstig recht
   Artikel 5 wordt gewijzigd bij art. 46 Decr. Vl. Parl. 10 maart 2006 (B.S., 7 juni 2006), met ingang van 1 juli 2006 (art. 192, 1° B. Vl. Reg. 23 juni 2006 (B.S., 22 augustus 2006)).

Art. 5
   Na de officiële registratie betekent [het agentschap] een registratieattest aan de eigenaar(s) van het geregistreerde goed. De Vlaamse regering bepaalt hiervoor de voorwaarden.