Vlaamse decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten


Art. 6

De Vlaamse regering bepaalt welke informatie de instrumenterende ambtenaar aan de Administratie dient mee te delen bij overdracht van het onroerend goed dat in de Inventaris is geregistreerd en binnen welke termijn dit dient te gebeuren.


Toekomstig recht
   Artikel 6 wordt gewijzigd bij art. 46 Decr. Vl. Parl. 10 maart 2006 (B.S., 7 juni 2006), met ingang van 1 juli 2006 (art. 192, 1° B. Vl. Reg. 23 juni 2006 (B.S., 22 augustus 2006)).

Art. 6
   De Vlaamse regering bepaalt welke informatie de instrumenterende ambtenaar aan [het agentschap] dient mee te delen bij overdracht van het onroerend goed dat in de Inventaris is geregistreerd en binnen welke termijn dit dient te gebeuren.