Riyadh - Karachi

Saudi Arabian
        Airlines

Hubsdestinationsfleet

Riyadh King Khaled International Airport (RUH)  and  Karachi
world

2747.com - Up