Verenigd Europa

Dit boek was opgedragen aan de vader van Catharina De Medici.

Wat is de wereld toch klein. Catharina huwde met de Koning van Frankrijk toen ze nog jong was. Hij overleed rond zijn 40 ste nadat ze samen vele kinderen hadden. Catharina was regentes. Zij was tegen de Protestanten in Frankrijk en zo kwamen er de Bartholomeusnachten.

Uiteindelijk is er dan een wissel geweest van het huis van Valois naar het huis van Bourbon in Frankrijk.

En daar komt dan Lodewijk de XIV. En die heeft veel luxe ingevoerd met als doel de macht van de Franse Adel te breken.

In feite wilt de Katholieke Kerk de macht van de adel breken.

Kardinaal Richelieu was bondgenoot van Maria de Medici. Hij was ook eerste Minister onder haar zoon Koning Lodewijk XIII. Vader van Lodewijk XIV

In 1559 sterft de Koning van Frankrijk, genaamd Henri II die gehuwd was en 12 kinderen had met Catharina de Medici. Zijn weduwe oefent de macht uit, ze is 40 toen en heeft nog geleefd tot 1589. De kinderen waren minderjarig of stierven. Ze had de bijnaam gifmengster. Dat was misschien wat ovedreven. Hoe dan ook het huis Valois sterft uit en de Bourbon Koningen komen in Frankrijk aan de macht.

De eerste Bourbon is Hendrik de Goede. Hij regeerde van 1589 tot 1610. Dan neemt Lodewijk XIII - de vader van Lodewijk XIV - het over tot 1643. De eerste Bourbon was gehuwd met Maria de Medici. Vanaf 1610 regeerde Maria de Medici Frankrijk. Haar zoon heeft zich eerst verzet, maar kardinaal Richelieu heeft ze verzoend.

Het Paleis van Luxembourg in Parijs was waar een De Medici zich moest gaan bezighouden met kunst, van haar zoon geloofd ik. En ik weet dat Rubbens een niet betaald werd omdat hij mocht schilderen voor zo iemand belangrijk en ik denk dat dat was voor de schilderijen in het Palais de Luxembourg.

Verenigd Europa
world

2747.com - Up