Prestige

Een typisch woord voor de Fransen.

Ze willen prestige. Het is een elite die het moet waarmaken internationaal.

Liefst willen ze het beste van de wereld zijn.

Heel de wereld moet naar hun opkijken.

Zij weten hoe het moet, zij kunnen het.

De rest van de wereld zijn heidenen, ongelovingen, cultuurbarbaren, enz.

Maar de Fransen kunnen het, weten het en zijn het van het.

Dat is prestige.


En zoals ze dat op niveau van hun samenleving zien, zo zien ze dat ook op individueel vlak.

Helaas is de prestige alleen weggelegd voor de elite.

Die draagt Louis Vuitton, die heeft het, die kan het, Bon chique bon genre (BCBG).

(Zie ook: zelfkritiek)


Paris


2747.com - Up