Sartre staat voor het existentialisme. Kort gezegd komt het neer dat ik niets doe, of het moet bijdragen aan mijn eigen ontwikkeling. Niets voor een ander. Merkwaardig hoe een Parijzenaar dat met succes heeft verkocht gekregen in Parijs. Frankrijk is toch het land van de katholieken en die toch goed doen voor de zwakken en het algemeen belang.

De vraag is hoe je kan meten hoe ontwikkeld je bent. Daar heb je een referentiekader voor nodig. Dat wordt in Frankrijk prima geboden door de katholieke mentaliteit aldaar. De Fransen dragen hun onderwijs op handen, en diegenen die met succes afstuderen destemeer.

Sartre zegt trouwens zelf dat het existentialisme een humanisme is. Sartre schreef over de wegen naar de vrijheid. Simone de Beauvoir schreef: "Sartres originaliteit bestond daarin dat hij het bewustzijn een triomfantelijke onafhankelijkheid toekende en daarnaast de realiteit het volle gewicht van zijn betekenis gaf".

In Frankrijk hebben de adel en de katholieke kerk zich eeuwenlang als superieur boven de rest van de bevolking gedragen. Het gevoel van zich als een zonnekoning te gedragen is wijd verspreid in Frankrijk. Het probleem is alleen van een omgeving te vinden waarin dat gedrag gerespecteerd wordt. Na de Franse Revolutie van 1789 had adellijk gedrag veel minder prestige.

De eigen ontwikkeling van Sarte, is niet zozeer een indivuduele ontwikkeling van een persoon tot iemand die goed en creatief is voor zichzelf en zijn omgeving in alle vrijheid. De eigen ontwikkeling van Sartre is het groeien van een persoon in prestige-gevoel en superioriteitsgedachte binnen een realiteit die dat bevestigt.

Sartre heeft het eeuwenoude Franse katholieke gedrag een nieuw gezicht gegeven omdat de tweede wereldoorlog er een ernstige deuk aan had gegeven. Men mag niet vergeten dat individuele vrijheid erg belangrijk was na de tweede wereldoorlog, net zoals mensenrechten.

road to
        serfdom

Brigitte Bardot

Katholiek
        Praag

Rubens

Parijs

2747.com - Up