Generali is een grote Italiaanse verzekeringsmaatschappij. Zij is soms de helft goedkoper.

Er was eens een garagecomplex met meer dan 100 boxen. Decennialang had de eigenaar van ongeveer de helft van de boxen zelf het beheer en onderhoud gedaan, maar hij wilde daarmee stoppen. Daarom werd overgeschakeld op een professionele syndicus.

Op de eerste algemene vergadering van eigenaars kwam de syndicus vreugdevol aankondigen dat hij een verzekeringspolis had gevonden die de helft goedkoper was dan de in voege zijnde polis. Toen een van de eigenaars kopij van het verzekeringscontract had nagelezen, zei hij dat hij in de nieuwe polis had gelezen dat de schade die door autovoertuigen is veroorzaakt niet gedekt wordt door de polis. Daarbij merkte hij op dat vorige winter onbekenden met hun auto geslipt waren in de bocht recht in een garagepoort en dat verzekering toen wel de schade aan de poort heeft vergoed.

Generali en AXA (met hoofdzetel in Parijs) zijn heel grote verzekeringsmaatschappijen in Europe en zelfs in de wereld in 2013.

Katholiek
        Praag


2747.com - Up